บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง INGRESS AUTOVENTURES CO.,LTD.

บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง INGRESS AUTOVENTURES CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 1:03, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง INGRESS AUTOVENTURES CO.,LTD. บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด INGRESS AUTOVENTURES CO.,LTD.เป็นบริษัทผลิตอะไหล่ยานยนต์ โดยบริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัดได้ก่อั้งเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด INGRESS AUTOVENTURES CO.,LTD.
ที่อยู่ 64/6 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-4942-5
website : www.ingresscorp.com.myบริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัดบริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด2

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ