บริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY LTD.

บริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 10:02, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY LTD. บริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จํากัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถขุดดินระบบไฮดรอลิก โดยบริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จํากัดได้เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2539 และได้เริ่มทำการผลิตเมื่อเดือนกันยายน 2539 โดยได้เปิดดำเนินการมาได้ 18 ปี และจุดทะเบียนลงทุน 560 ล้านบาท บริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จํากัดได้การรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 และได้การรับรองคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001-2004 โดยบริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จํากัดได้ก่อตั้งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองบริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จํากัดบริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จํากัด

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จํากัด THAI KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY LTD.
ที่อยู่ 29 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 038954790-4
โทรสาร 038954795
website : www.kobelco-thailand.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ