บริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Toyota Boshoku Filtration System (Thailand) Company Limited

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Toyota Boshoku Filtration System (Thailand) Company Limited

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 10:32, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Toyota Boshoku Filtration System (Thailand) Company Limited บริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง TOYOTA BOSHOKU ASIA and DENSO CORPORATION JAPAN  (TBFST) เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นส่วนประกอบรถยนต์ เช่น ไส้กรองน้ำมัน (oil Filter)หม้อกรองอากาศ (Air Cleaner) ใส้กรองอากาศ (Ais Refiner) วาล์ควบคุมแรงดันน้ำมัน (oil Pressure Valve) โดยบริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545 และทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท บริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัดมีพนักงานประมาณ 697 คน และบริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัดมียอดขาย 3,829 ล้านบาท/ปี โดยบริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัดได้ต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองบริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด
สถานที่ติดต่อบริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด Toyota Boshoku Filtration System (Thailand) Company Limited
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 64/42 หมู่ 4 ถนนเหมราช ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 03895 5618
โทรสาร : 03895 5623
website : www.denso.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ