บริษัท ไทยซัมมิทอีสเทิร์นซีบอร์ดโอโตพาร์ทอินดัสตรี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI SUMMIT EASTERN SEABOARD AUTOPARTS INDUSTRY CO.,LTD.

บริษัท ไทยซัมมิทอีสเทิร์นซีบอร์ดโอโตพาร์ทอินดัสตรี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI SUMMIT EASTERN SEABOARD AUTOPARTS INDUSTRY CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 11:55, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยซัมมิทอีสเทิร์นซีบอร์ดโอโตพาร์ทอินดัสตรี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI SUMMIT EASTERN SEABOARD AUTOPARTS INDUSTRY CO.,LTD. บริษัท ไทยซัมมิทอีสเทิร์นซีบอร์ดโอโตพาร์ทอินดัสตรี จำกัดเป็นบริษัทในเครือบริษัท ไทยซัมมิท กรุ๊ป ผลิตเกี่ยวกับอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัท ไทยซัมมิทอีสเทิร์นซีบอร์ดโอโตพาร์ทอินดัสตรี จำกัดได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน บริษัท ไทยซัมมิทอีสเทิร์นซีบอร์ดโอโตพาร์ทอินดัสตรี จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทยซัมมิทอีสเทิร์นซีบอร์ดโอโตพาร์ทอินดัสตรี จำกัด THAI SUMMIT EASTERN SEABOARD AUTOPARTS INDUSTRY CO.,LTD.
ที่อยู่ 64/46 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง ระยอง 21140
โทรศัพท์ 038667999
website : www.thaisummit.co.thบริษัท ไทยซัมมิทอีสเทิร์นซีบอร์ดโอโตพาร์ทอินดัสตรี จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ