บริษัท บางกอกอิสเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง BANGKOK EASTERN COIL CENTER CO.,LTD.

บริษัท บางกอกอิสเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง BANGKOK EASTERN COIL CENTER CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 12:12, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท บางกอกอิสเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง BANGKOK EASTERN COIL CENTER CO.,LTD. บริษัท บางกอกอิสเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด BANGKOK EASTERN COIL CENTER CO.,LTD.เป็นบริษัทผลิตแปรรูปเหล็กแผ่น เหล็กม้วน และบริษัท บางกอกอิสเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัดเป็นบริษัทในเครือของบริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) บริษัท บางกอกอิสเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัดได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2540 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยบริษัท บางกอกอิสเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท บางกอกอิสเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด BANGKOK EASTERN COIL CENTER CO.,LTD.  ที่อยู่ 58/2 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ทางหลวงสาย 331 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140  โทรศัพท์ 038954452-69  โทรสาร 038954470-1บริษัท บางกอกอิสเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ