บริษัทไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Thai Industrial Gases Public Company Limited.

บริษัทไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Thai Industrial Gases Public Company Limited.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 13:04, ชม: 0 ครั้ง

บริษัทไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Thai Industrial Gases Public Company Limited. บริษัทไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน) ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น ลินเด้ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ลินเด้ ประเทศไทย เป็นผู้ผลิตก๊าซชั้นนำของไทย มีผลิตภัณฑ์ก๊าซที่หลากหลายเพื่อการใช้งานด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ และก๊าซพิเศษทางต่างๆ รวมถึงมีเครือข่ายจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผสมผสานความรู้ความชำนาญ ทรัพยากรด้านต่างๆ และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทย โดยบริษัทไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด ได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานบรรจุก๊าซอออกซิเจน ก๊าซบคาร์บอนไดออกไซค์บริษัทไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อบริษัทไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด Thai Industrial Gases Public Company Limited.
ที่ตั้ง 64/13 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โทร 0 3895 4492
website : www.gas.linde.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ