บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำกัด AMPACET (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำกัด AMPACET (THAILAND) CO., LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 13:18, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำกัด AMPACET (THAILAND) CO., LTD. บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด AMPACET (THAILAND) CO., LTD. เป็นผู้ผลิตและส่งออกเม็ดสีพลาสติก (Masterbatches) บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 1999 โดยเงิลงทุนจดทะเบียน 14 ล้านบาท บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด AMPACET (THAILAND) CO., LTD.
ที่อยู่ : 64/19 หมู่ที่ 4 ถนน 331 ตำบล/แขวง ปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ประเทศ ไทย 21140
โทรศัพท์ : 03891-9019  แฟกซ์ : 03895-5254  อีเมล์ : tmatjnd@ampacet.com

 website : www.ampacet.com บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด AMPACET (THAILAND) CO., LTD.บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ