บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง KLOECKNER PENTAPLAST (THAILAND) LTD.

บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง KLOECKNER PENTAPLAST (THAILAND) LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 14:39, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง KLOECKNER PENTAPLAST (THAILAND) LTD.  บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จํากัด KLOECKNER PENTAPLAST (THAILAND) LTD. เป็นบริษัทในเครือของ Kloeckner Pentaplast Group โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศเยอรมนีและในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จํากัดเป็นบริษัทประกอบกิจการารผลิตฟิล์มพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ของยา อาหาร โดยบริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จํากัดได้ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จํากัด KLOECKNER PENTAPLAST (THAILAND) LTD. ที่อยู่ หมู่ที่ 4 64/48 ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 2114  โทร. 03895-5460 โทรสาร 03895-5462  website : www.kpfilms.com บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ