บริษัท อีสเทิร์น โฮบาส ไพพ์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง EASTERN HOBAS PIPES CO.,LTD.

บริษัท อีสเทิร์น โฮบาส ไพพ์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง EASTERN HOBAS PIPES CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 15:02, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท อีสเทิร์น โฮบาส ไพพ์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง EASTERN HOBAS PIPES CO.,LTD.  บริษัท อีสเทิร์น โฮบาส ไพพ์ จำกัด EASTERN HOBAS PIPES CO.,LTD.ผลิตท่อไฟเบอร์กลาส และเครื่องอุปกรณ์ท่อ โดยเงินทุนจดทะเบียนบริษัท อีสเทิร์น โฮบาส ไพพ์ จำกัด 438 ล้านบาท บริษัท อีสเทิร์น โฮบาส ไพพ์ จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท อีสเทิร์น โฮบาส ไพพ์ จำกัด EASTERN HOBAS PIPES CO.,LTD.
ที่ตั้ง เลขที่ 64/165 หมู่ 4 ตำบลปวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 038955674-8ต่อ222
โทรสาร 038955679

บริษัท อีสเทิร์น โฮบาส ไพพ์ จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ