บริษัท เดลฟาย ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS (THAILAND) LIMITED

บริษัท เดลฟาย ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS (THAILAND) LIMITED

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 15:30, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เดลฟาย ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS (THAILAND) LIMITED บริษัท เดลฟาย ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เช่นผลิตชิ้นส่วนของระบบเบรกแบบจานเบรกของรถยนต์ บริษัท เดลฟาย ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2540 เงินทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท บริษัท เดลฟาย ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดจัดตั้งอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เดลฟาย ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS (THAILAND) LIMITED ที่อยู่ 64/26 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140  โทรศัพท์ 0-3865-6100บริษัท เดลฟาย ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ