บริษัท แชสซิส เบรคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Chassis Beakes International (Thailand) Limited

บริษัท แชสซิส เบรคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Chassis Beakes International (Thailand) Limited

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 15:47, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท แชสซิส เบรคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Chassis Beakes International (Thailand) Limited บริษัท แชสซิส เบรคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด Chassis Beakes International (Thailand) Limited เป็นผู้ผลิตระบบเบรคส์รถยนต์ชั้นนำ โดยสำนักงานใหญ่ของเราอยู่ที่ Drancy, France มีพนักงานประมาณ 6,000 คน มีโรงงานร่ม 23 โรงงาน อยู่ที่ยุโรปและเอชีย โดยบริษัท แชสซิส เบรคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท แชสซิส เบรคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด Chassis Beakes International (Thailand) Limited
ที่อยู่ 300/34-5 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 038959024  website : www.chassisbrakes.com บริษัท แชสซิส เบรคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ