บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ANCA Manufacturing (Thailand) Ltd

บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ANCA Manufacturing (Thailand) Ltd

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 15:54, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ANCA Manufacturing (Thailand) Ltd  บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดย ANCA Pty Ltd. ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 ทำการออกแบบและประกอบเครื่องจักร CNC Tool Grinding Machine ภายใต้เครื่องหมายการค้าและ Know how ของ ANCA Pty Ltd., Australia ซึ่งปัจจุบันเครื่องจักรเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีสำนักงานสาขาอยู่ ณ ประเทศอเมริกา บราซิล อังกฤษ เยอรมัน จีน และญี่ปุ่น บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ANCA Manufacturing (Thailand) Ltd  ที่ตั้ง 109/14 ซ.6B ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทรศัพท์ : 038-959252 แฟกซ์ : 038-959251  เว็บไซต์ : anca.com
อีเมล์ : suksawat@anca.comบริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ