บริษัท ลี่ ไท่ อัลลอย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง LI TAI ALLOY CO.,LTD.

บริษัท ลี่ ไท่ อัลลอย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง LI TAI ALLOY CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 20:32, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ลี่ ไท่ อัลลอย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง LI TAI ALLOY CO.,LTD. บริษัท ลี่ ไท่ อัลลอย จำกัด LI TAI ALLOY CO.,LTD. เป็นบริษัทผลิตล้อแม็คอลูมิเนียมอัลลอย โดยบริษัท ลี่ ไท่ อัลลอย จำกัดได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2545 โดยเงินลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท บริษัท ลี่ ไท่ อัลลอย จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ลี่ไท่ อัลลอย จำกัดบริษัท ลี่ ไท่ อัลลอย จำกัด LI TAI ALLOY CO.,LTD.
64/38 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 0-3895-5616 แฟกซ์ : 0-3895-5617
เว็บไซต์ : www.litaialloy.com
อีเมล์ : litai@litaialloy.com

บริษัท ลี่ ไท่ อัลลอย จำกัด

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ