บริษัท ไทย โชวะ แพ็กซ์ จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI SHOWA PAXXS CO., LTD.

บริษัท ไทย โชวะ แพ็กซ์ จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI SHOWA PAXXS CO., LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 20:49, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทย โชวะ แพ็กซ์ จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI SHOWA PAXXS CO., LTD.  บริษัท ไทย โชวะ แพ็กซ์ จํากัด เป็นบริษัท ที่ผลิตเกี่ยวกับถุงกระดาษคราฟ์ท และ พลาสติก โดยบริษัท ไทย โชวะ แพ็กซ์ จํากัดเปิดกิจการได้นานถึง 10 ปี บริษัท ไทย โชวะ แพ็กซ์ จํากัดเป็นบริษัท ญุี่ปุ่น 100% ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI บริษัท ไทย โชวะ แพ็กซ์ จํากัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทย โชวะ แพ็กซ์ จํากัด THAI SHOWA PAXXS CO., LTD.
ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 64/14, 18 ม.4 ถ.นอกทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038-954507-9  แฟกซ์ : 038-954511  เว็บไซต์ : www.showapaxxs.co.th
อีเมล์ : natkritta@showapaxxs.co.thบริษัท ไทย โชวะ แพ็กซ์ จํากัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ