บริษัท ไฮคอม ออโตโมทิฟ พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Hicom Automotive Plastics Thailand Co.Ltd.

บริษัท ไฮคอม ออโตโมทิฟ พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Hicom Automotive Plastics Thailand Co.Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 21:04, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไฮคอม ออโตโมทิฟ พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Hicom Automotive Plastics Thailand Co.Ltd.  บริษัท ไฮคอม ออโตโมทิฟ พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก บีโอไอ ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ เช่น กันชนหน้า กันชนหลัง ที่จับฝากระโปรงรถยนต์ และฝาปิดถังน้ำมัน เป็นต้น โดยบริษัท ไฮคอม ออโตโมทิฟ พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดมีลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ บริษัท ไฮคอม ออโตโมทิฟ พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท ไฮคอม ออโตโมทิฟ พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด Hicom Automotive Plastics Thailand Co.Ltd.
ที่ตั้ง 64/3 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 038656265-8 แฟกซ์ 038-656271 website : www.hicomtecksee.com.my บริษัท ไฮคอม ออโตโมทิฟ พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ