บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Logistics Alliance (Thailand) Co., Ltd

บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Logistics Alliance (Thailand) Co., Ltd

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 21:32, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Logistics Alliance (Thailand) Co., Ltd บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย จำกัด นึ่งในบริษัทญี่ปุ่นที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ และให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบเต็มรูปแบบ บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท สร้างงาน 700 ตำแหน่ง เพื่อให้บริการลูกค้า อาทิ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฟอร์ด โอเปอเรชั่นส์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย จำกัด Logistics Alliance (Thailand) Co., Ltd
ที่อยู่ 64/15 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง ระยอง 21140
โทรศัพท์ 038955025-7,038955029-39
โทรสาร 038955028
website : www.lat.co.th

บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ