บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง MARUYASU INDUSTRIES (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง MARUYASU INDUSTRIES (THAILAND) CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 22:26, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง MARUYASU INDUSTRIES (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทญี่ปุ่น 100 % บริษัทแม่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและมีหลายสาขาทั่วโลก เช่น จีน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อเมริกา เป็นต้น บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดดำเนินกิจการในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 15 ปี โดยผลิตชิ้นส่วน และอะไหล่ของรถยนต์ รวมถึงชิ้นส่วนเบรดและท่อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีโรงงาน 2 แห่งที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด MARUYASU INDUSTRIES (THAILAND) CO.,LTD.
ที่อยู่ 64/10 หมู่ 4 ซ.นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-4422-4บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ