บริษัท ซากุระ เทค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Sakura Tech (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ซากุระ เทค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Sakura Tech (Thailand) Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 23:24, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ซากุระ เทค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Sakura Tech (Thailand) Co., Ltd. บริษัท ซากุระ เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิคพลาส เช่น คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ให้บริการในประเทศ-ต่างประเทศ บริษัท ซากุระ เทค (ประเทศไทย) จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ซากุระ เทค (ประเทศไทย) จำกัด Sakura Tech (Thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 64/146 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038-959016-8
แฟกซ์ : 038-959019
อีเมล์ : th_rossupon@sakuratech.com.sg
website : www.sakuratech.com.sg บริษัท ซากุระ เทค (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ