บริษัท สมบูรณ์โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SOMBOON SOMIC MANUFACTURING CO.,LTD.

บริษัท สมบูรณ์โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SOMBOON SOMIC MANUFACTURING CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 29/10/2014, 0:19, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท สมบูรณ์โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SOMBOON SOMIC MANUFACTURING CO.,LTD. บริษัท สมบูรณ์โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท ฯ เป็นผู้ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของรถยนต์ชั้นนำของประเทศไทย เช่น TOYOTA , ISUZU , HONDA และได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9000 , ISO 14001 และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI.บริษัท สมบูรณ์โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดได้ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท สมบูรณ์โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด SOMBOON SOMIC MANUFACTURING CO.,LTD.
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) เลขที่ 20 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทรศัพท์ 038 – 954605 – 10 ต่อ 11บริษัท สมบูรณ์โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ