บริษัท สเตอริเจนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง sterigenics (thailand) co. ltd

บริษัท สเตอริเจนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง sterigenics (thailand) co. ltd

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 29/10/2014, 10:53, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท สเตอริเจนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง sterigenics (thailand) co. ltd บริษัท สเตอริเจนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด sterigenics (thailand) co. ltd เป็นบริษัทฯ ให้บริการฆ่าเชื้อโรค เชื้อจุลินทรีย์, การปรับเปลี่ยนสาร, วัสดุด้วยรังสี (CONTRACT IRRADIATION SERVISES) บริษัท สเตอริเจนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท สเตอริเจนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด sterigenics (thailand) co. ltd
ที่อยู่ 109/16 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง ระยอง 21140
โทรศัพท์ 038954279-80  โทรสาร 038954281

website :  www.sterigenics.com บริษัท สเตอริเจนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ