บริษัท นาลโกอินดัสเทรียลเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง NALCO INDUSTRIAL SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท นาลโกอินดัสเทรียลเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง NALCO INDUSTRIAL SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 29/10/2014, 11:20, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท นาลโกอินดัสเทรียลเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง NALCO INDUSTRIAL SERVICES (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท นาลโกอินดัสเทรียลเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด NALCO INDUSTRIAL SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.เป็นบริษัทผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำที่น่าเชื่อถือของลูกค้า โดยบริษัทบริษัท นาลโกอินดัสเทรียลเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท นาลโกอินดัสเทรียลเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด NALCO INDUSTRIAL SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.
ที่อยู่ 109/19 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทรศัพท์ 038955160-6 website : www.nalco.com บริษัท นาลโกอินดัสเทรียลเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ