บริษัท แกรนด์ เทค พรีซิชั่น แมนนูแฟคเตอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง GRAND TECH PRECISION MANUFACTURING (THAILAND) CORPORATION LIMITED

บริษัท แกรนด์ เทค พรีซิชั่น แมนนูแฟคเตอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง GRAND TECH PRECISION MANUFACTURING (THAILAND) CORPORATION LIMITED

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 29/10/2014, 11:29, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท แกรนด์ เทค พรีซิชั่น แมนนูแฟคเตอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง GRAND TECH PRECISION MANUFACTURING (THAILAND) CORPORATION LIMITED

บริษัท แกรนด์ เทค พรีซิชั่น แมนนูแฟคเตอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด GRAND TECH PRECISION MANUFACTURING (THAILAND) CORPORATION LIMITED เป็นบริษัทผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก อุปกรณ์เครื่องจักรไฮโดรลิคเขม่าแรง เครื่องจักรกล อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย บริษัท แกรนด์ เทค พรีซิชั่น แมนนูแฟคเตอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2549 และบริษัท แกรนด์ เทค พรีซิชั่น แมนนูแฟคเตอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท แกรนด์ เทค พรีซิชั่น แมนนูแฟคเตอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด GRAND TECH PRECISION MANUFACTURING (THAILAND) CORPORATION LIMITED
ที่ตั้ง เลขที่ 300/26 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร. 038 443 687

บริษัท แกรนด์ เทค พรีซิชั่น แมนนูแฟคเตอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ