บริษัท ซุรุกะ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SURUGA (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท ซุรุกะ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SURUGA (THAILAND) CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 29/10/2014, 13:29, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ซุรุกะ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SURUGA (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท ซุรุกะ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทมิซูมิโดยมีบริษัทอยู่หลายแห่ง เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี เวียดนาม และอินเดีย โดยบริษัท ซุรุกะ (ไทยแลนด์) จำกัดได้ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ (Punch,Button,Die)บริษัท ซุรุกะ (ไทยแลนด์) จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ซุรุกะ (ไทยแลนด์) จำกัด SURUGA (THAILAND) CO.,LTD.
ที่อยู่ 300/23 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 038954935-8 

โทรสาร 038954939 email : Siriwan@suruga.co.th website : www.suruga.co.th บริษัท ซุรุกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ