บริษัท ไทย โควะ พรีซีชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI KOHWA PRECISION CO.,LTD.

บริษัท ไทย โควะ พรีซีชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI KOHWA PRECISION CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 29/10/2014, 14:29, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทย โควะ พรีซีชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI KOHWA PRECISION CO.,LTD.

บริษัท ไทย โควะ พรีซีชั่น จำกัด THAI KOHWA PRECISION CO.,LTD.เป็นบริษัทญี่ปุ่น ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ประกอบธุระกิจผลิตโลหะและชิ้นส่วนโลหะกลึงแต่งสำหรับเครื่องจักรและรถยนต์ โดยบริษัท ไทย โควะ พรีซีชั่น จำกัดได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2545 และได้เริ่มผลิตเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2003 เงินทุนจดทะเบียน 105 ล้านบาท บริษัท ไทย โควะ พรีซีชั่น จำกัดได้ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO / TS16949: 2002 ISO9001: 2000 7 ISO14001: 2004 และบริษัท ไทย โควะ พรีซีชั่น จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทย โควะ พรีซีชั่น จำกัด THAI KOHWA PRECISION CO.,LTD.
ที่อยู่ 64/36 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
TEL (038) 955-439~41
FAX (038) 955-442
website : http://kohwa-grp.co.jp/index.htmlบริษัท ไทย โควะ พรีซีชั่น จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ