บริษัท บีเอเอสเอฟ เคมแคท (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง BSF Chemcat Company Limited.

บริษัท บีเอเอสเอฟ เคมแคท (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง BSF Chemcat Company Limited.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 29/10/2014, 14:45, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท บีเอเอสเอฟ เคมแคท (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง BSF Chemcat Company Limited.  บริษัท บีเอเอสเอฟ เคมแคท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทประกอบธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ์คาตาลิสต์ คอนเวอร์เตอร์ (Catalyst Converter) เพื่อนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น ไส้กรองท่อไอเสีย โดยบริษัท บีเอเอสเอฟ เคมแคท (ประเทศไทย) จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท บีเอเอสเอฟ เคมแคท (ประเทศไทย) จำกัด BSF Chemcat Company Limited.
ตั้งอยู่ที่ 64/24 หมู่ 4 ซอย 5 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-5555 ต่อ 300, 0
โทรสาร (Fax) 0-3895-5552
Email: suthon.jokloy@basf.com
website : http://www.automotive.basf.com/บริษัท บีเอเอสเอฟ เคมแคท (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ