บริษัท สยามชูโย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Siam Chuyo Co., Ltd.

บริษัท สยามชูโย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Siam Chuyo Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 29/10/2014, 14:57, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท สยามชูโย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Siam Chuyo Co., Ltd.

บริษัท สยามชูโย จำกัด เป็นบริษัทญี่ปุ่น โดยได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และได้ก่อตั้งเมื่อ 2002 บริษัท สยามชูโย จำกัดประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนขดลวดสปริงรวมทั้งอะไหล่และส่วนประกอบของสิ่งของดังกล่าว ประกอบกิจการกระบวนการผลิตเครื่องอัดที่มีความเที่ยงตรงและการชุบแข็ง ประกอบกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกชนิดตามที่ระบุไว้ในวัตถุที่ประสงค์ ประกอบกิจการนำเข้าซึ่งวัตถุทุกชนิด ทั้งที่เป็นวัตถุสำเร็จรูป วัตถุกึ่งสำเร็จรูปและวัตถุดิบ รวมทั้งเครื่องจักร เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท และบริษัท สยามชูโย จำกัดได้ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO / TS 16949: 2008, ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004, TLS 8001: 2010

บริษัท สยามชูโย จำกัด

สถานที่ติดต่อบริษัท สยามชูโย จำกัด Siam Chuyo Co., Ltd.
ที่อยู่ 64/162 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 038955767-9
โทรสาร 038955780
website : http://www.chuyo.co.th/

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ