บริษัท ชางฮวด พลาสติก อินดัสตรี่ (ระยอง) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง CHANGHUAT PLASTIC INDUSTRIES (RAYONG) CO.,LTD.

บริษัท ชางฮวด พลาสติก อินดัสตรี่ (ระยอง) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง CHANGHUAT PLASTIC INDUSTRIES (RAYONG) CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 29/10/2014, 15:36, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ชางฮวด พลาสติก อินดัสตรี่ (ระยอง) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง CHANGHUAT PLASTIC INDUSTRIES (RAYONG) CO.,LTD.

บริษัท ชางฮวด พลาสติก อินดัสตรี่ (ระยอง) จำกัด CHANGHUAT PLASTIC INDUSTRIES (RAYONG) CO.,LTD.บริษัทฯได้ประกอบธุรกิจผลิตและขายชิ้นส่วนพลาสติก โดยบริษัท ชางฮวด พลาสติก อินดัสตรี่ (ระยอง) จำกัดมีเครือข่ายมากมายในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนิเซีย จีน และไทย โดยบริษัท ชางฮวด พลาสติก อินดัสตรี่ (ระยอง) จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยเงินลงทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท และบริษัท ชางฮวด พลาสติก อินดัสตรี่ (ระยอง) จำกัดได้ผ่านการรับรองคุณภาพ TS 16949: 2002

สถานที่ติดต่อบริษัท ชางฮวด พลาสติก อินดัสตรี่ (ระยอง) จำกัด CHANGHUAT PLASTIC INDUSTRIES (RAYONG) CO.,LTD.
ที่อยู่ 64/63 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038955658-9 , 038955657 , 038954766
แฟกซ์ : 038954767
เว็บไซต์ : http://www.changhuat.com.my/index.htmบริษัท ชางฮวด พลาสติก อินดัสตรี่ (ระยอง) จำกัด

แผนที่บริษัท ชางฮวด พลาสติก อินดัสตรี่ (ระยอง) จำกัด CHANGHUAT PLASTIC INDUSTRIES (RAYONG) CO.,LTD.

mapบริษัท ชางฮวด พลาสติก อินดัสตรี่ (ระยอง) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ