บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด อินเตอร์เนชั่นแนล โพลิเมอร์ ปาร์ค อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  TOKAI EASTERN RUBBER (THAILAND), LTD.

บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด อินเตอร์เนชั่นแนล โพลิเมอร์ ปาร์ค อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง TOKAI EASTERN RUBBER (THAILAND), LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 29/10/2014, 16:15, ชม: 0 ครั้ง

 

บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด อินเตอร์เนชั่นแนล โพลิเมอร์ ปาร์ค อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  TOKAI EASTERN RUBBER (THAILAND), LTD.

บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นที่อินเตอร์เนชั่นแนล โพลิเมอร์ ปาร์ค อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และโรงงานที่ 2 ได้ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยเงินลงทุนกว่า 370 ล้านบาท ประกอบอุตสาหกรรมผลิต ลูกยางกันสะเทือนสำหรับรถยนต์ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับการเดินวงจรในรถยนต์ ตัวเชื่อมสำหรับกันรั่ว ที่่อย่างต่างๆ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ได้รับการพัฒนาในอนาคต ซึ่งผลิตภัณฑ์ยานยนต์ทั้งหมดนี้ถูกพัฒนาขึ้นที่ บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด การก่อตั้งของบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประสบผลสำเร็จการสนับสนุนจากรัฐบาลของราชอาณาจักรไทย, คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ผู้ถือหุ้น, ลูกค้าและ Subcontractors ด้วยประสบการณ์มากมายที่ได้รับมากกว่าหลายปี บริษัท ซูมิโตโม ริโกะ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้เพิ่มเทคโนโลยีเฉพาะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยานยนต์ให้กับบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย)  logp

บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย)

สถานที่ติดต่อบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด TOKAI EASTERN RUBBER (THAILAND), LTD. สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ (อินเตอร์เนชั่นแนล โพลิเมอร์ ปาร์ค) 111/3 หมู่ 2 ถ.ซอยนิคม 13 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 ประเทศไทย
Tel : 03889-3557-61
Fax : 0-3889-3562-3
website : http://www.ter.co.th/

แผนที่บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด  อินเตอร์เนชั่นแนล

 

สถานที่ติดต่อบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) TOKAI EASTERN RUBBER (THAILAND), LTD. โรงงาน 2 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ที่อยู่ (อิสเทิร์น ซีบอร์ดอุตสาหกรรมยานยนต์) 300/9 หมู่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ประเทศไทย
Tel : 0-3892-7500
Fax : 0-3892-7599
website : http://www.ter.co.th/

แผนที่บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ