บริษัท อะเดกะไฟน์เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Adeka Fine Chemical – Thailand.co.,ltd

บริษัท อะเดกะไฟน์เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Adeka Fine Chemical – Thailand.co.,ltd

หมวดหมู่: นิคมฯ เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด, 26/03/2015, 23:22, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท อะเดกะไฟน์เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Adeka Fine Chemical – Thailand.co.,ltd

บริษัท อะเดกะไฟน์เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทประกอบธุระกิจผลิตเคมีภัณฑ์ (PVC Stabilizers,Plastic Additives) บริษัท อะเดกะไฟน์เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัดได้ก่อตั้งเมื่อ 3 มิถุนายน 2004 โดยจดทะเบียนลงทุน 350 ล้านบาท บริษัท อะเดกะไฟน์เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท อะเดกะไฟน์เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ : 300/12 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 0-3895-9032-5
โทรสาร : 0-3895-9036บริษัท อะเดกะไฟน์เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ