บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Tokai Eastern Rubber (Thailand), Ltd.

บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Tokai Eastern Rubber (Thailand), Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 27/03/2015, 16:28, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Tokai Eastern Rubber (Thailand), Ltd.

บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นที่อินเตอร์เนชั่นแนล โพลิเมอร์ ปาร์ค จังหวัดระยอง ด้วยเงินลงทุนกว่า 370 ล้านบาท ประกอบอุตสาหกรรมผลิต ลูกยางกันสะเทือนสำหรับรถยนต์ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับการเดินวงจรในรถยนต์ ตัวเชื่อมสำหรับกันรั่ว ท่อยางต่างๆ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ได้รับการพัฒนาในอนาคต ซึ่งผลิตภัณฑ์ยานยนต์ทั้งหมดนี้ถูกพัฒนาขึ้นที่
บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด การก่อตั้งของบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประสบผลสำเร็จ ด้วยความเมตตากรุณาและการสนับสนุนจากรัฐบาลของราชอาณาจักรไทย, คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ผู้ถือหุ้น, ลูกค้าและ Subcontractors ด้วยประสบการณ์มากมายที่ได้รับมากกว่าหลายปี บริษัท ซูมิโตโม ริโกะ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้เพิ่มเทคโนโลยีเฉพาะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยานยนต์ให้กับบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
(อินเตอร์เนชั่นแนล โพลิเมอร์ ปาร์ค)
111/3 หมู่ 2 ถ.ซอยนิคม 13 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 ประเทศไทย
Tel : 0-3889-3557-61
Fax : 0-3889-3562-3

(อิสเทิร์น ซีบอร์ดอุตสาหกรรมยานยนต์)
300/9 หมู่ 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ประเทศไทย
Tel : 0-3892-7500
Fax : 0-3892-7599
website : http://www.ter.co.th/
E-mail : recruit@ter.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ