บริษัท โคบาเทค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง KOBATECH (THAILAND) COMPANY LIMITED

บริษัท โคบาเทค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง KOBATECH (THAILAND) COMPANY LIMITED

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 27/03/2015, 17:43, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โคบาเทค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง KOBATECH (THAILAND) COMPANY LIMITED  บริษัท โคบาเทค (ประเทศไทย) จำกัด KOBATECH (THAILAND) COMPANY LIMITED เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรง และชิ้นส่วนเครื่องจักร บริษัท โคบาเทค (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โยโกฮามา ไทร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ใน 5 เดือนสิงหาคม 2545 โดยจดทะเบียนลงทุน 200 ล้านบาท บริษัท โคบาเทค (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท โคบาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 64/160 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-5793-5, 0-3895-5295
โทรสาร 0-3895-5296, 0-3895-5796
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00KOBATECH (THAILAND) COMPANY LIMITED

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ