บริษัท ไทย จีแอนด์บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI G & B MANUFACTURING LTD.

บริษัท ไทย จีแอนด์บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI G & B MANUFACTURING LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 11:29, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทย จีแอนด์บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI G & B MANUFACTURING LTD.  

บริษัท ไทย จีแอนด์บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด THAI G & B MANUFACTURING LTD. ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป (ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า) บริษัท ไทย จีแอนด์บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 6 เดือนพฤษภาคม 2547 โดยจดทะเบียนลงทุน 74 ล้านบาท บริษัท ไทย จีแอนด์บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทย จีแอนด์บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 

ที่อยู่ 58/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-5987-94
โทรสาร 0-3895-5995-6
อีเมล tudsuda@tgb.co.thTHAI G & B MANUFACTURING

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ