บริษัท บาร์เบ่ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  Barbe (thailand) Co., Ltd.

บริษัท บาร์เบ่ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Barbe (thailand) Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 12:02, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท บาร์เบ่ (ไทยแลนด์) จำกัด Barbe นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (thailand) Co., Ltd.

บริษัท บาร์เบ่ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตโพลิเมอร์ โดยมีกำลังการผลิตเต็มโครงการ 4,600 ตันต่อปี ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 40 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นของผู้ถือหุ้นชาวเยอรมัน ลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตยางรถยนต์โดยมีการผลิตเพื่อส่งออกมากกว่า 70% บริษัท บาร์เบ่ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สถานที่ติดต่อบริษัท บาร์เบ่ (ไทยแลนด์) จำกัด Barbe (thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 64/71 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ 4 ถนน อีเอสไออี 16 ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140
เบอร์โทรศัพท์ 038-919189
เว็ปไซต์ : http://www.barbe-group.com/บริษัท บาร์เบ่ (ไทยแลนด์) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ