บริษัท ลูคัสแวริตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง LUCAS VARITY(THAILAND)CO.,LTD.

บริษัท ลูคัสแวริตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง LUCAS VARITY(THAILAND)CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 12:16, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ลูคัสแวริตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง LUCAS VARITY(THAILAND)CO.,LTD.

บริษัท ลูคัสแวริตี้ (ไทยแลนด์) จำกัดเป็นบริษัทผลิตชนิดส่วนอุปกรณ์รถยนต์ (front strut module,front carrier module,edal box module,rear axle module, บริษัท ลูคัสแวริตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 22 เดือนเมษายน 1999 บริษัท ไทย จีแอนด์บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ลูคัสแวริตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด LUCAS VARITY(THAILAND)CO.,LTD.
ที่อยู่ 64/2 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ถนนสุขุมวิท ตำบลปลวกแดง

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-4412,038-955200-7
โทรสาร 038-955208LUCAS VARITY(THAILAND)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ