บริษัท เอฟเทค ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง EFTEC (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท เอฟเทค ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง EFTEC (THAILAND) CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 12:42, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เอฟเทค ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง EFTEC (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท เอฟเทค ประเทศไทย จำกัด EFTEC (THAILAND) CO.,LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิต PVC UNDERBODY COAT และ PVC SEALANT บริษัท เอฟเทค ประเทศไทย จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 10 เดือนตุลาคม 1997 โดยจดทะเบียนลงทุน 108 ล้านบาท บริษัท เอฟเทค ประเทศไทย จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อ บริษัท เอฟเทค ประเทศไทย จำกัด EFTEC (THAILAND) CO.,LTD.
ที่อยู่ 109/10 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

 

โทรศัพท์ 0-3895-4271-4, 0-3895-4048, 0-3895-4282
โทรสาร 0-3895-4270
เว็ปไซต์ http://www.eftec.ch/บริษัท เอฟเทค ประเทศไทย จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ