บริษัท ซีซีไอ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง CCI AUTOMOTIVE PRODUCTS COMPANY LIMITED

บริษัท ซีซีไอ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง CCI AUTOMOTIVE PRODUCTS COMPANY LIMITED

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 13:23, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ซีซีไอ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง CCI AUTOMOTIVE PRODUCTS COMPANY LIMITED  บริษัท ซีซีไอ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด CCI AUTOMOTIVE PRODUCTS COMPANY LIMITED เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตและแบ่งบรรจุภัณฑ์(น้ำยาเติมหม้อน้ำรถยนต์,น้ำมันเบรก,น้ำยาล้างกระจก) บริษัท ซีซีไอ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด ได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ซีซีไอ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด CCI AUTOMOTIVE PRODUCTS COMPANY LIMITED
ที่อยู่ 25 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-4730-2
โทรสาร 0-3895-4733
เว็ปไซต์ www.ccijp.co.jpบริษัท ซีซีไอ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ