บริษัท มิยาซากะ คอมโพเน้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง MIYAZAKA COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท มิยาซากะ คอมโพเน้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง MIYAZAKA COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 13:34, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท มิยาซากะ คอมโพเน้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง MIYAZAKA COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท มิยาซากะ คอมโพเน้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด MIYAZAKA COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิต Switch plate, Wire seal & connector seal และ Grommet ด้วยกำลังการผลิต 9,635,000 ชิ้นต่อปี บริษัท มิยาซากะ คอมโพเน้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2004 บริษัท มิยาซากะ คอมโพเน้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท มิยาซากะ คอมโพเน้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดMIYAZAKA COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD.
ที่อยู่ 300/13 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอร์ดระยอง ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-5344-50
โทรสาร 0-3895-5351บริษัท มิยาซากะ คอมโพเน้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ