บริษัท โอวายที จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง OYT CO., LTD.

บริษัท โอวายที จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง OYT CO., LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 13:52, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โอวายที จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง OYT CO., LTD.  บริษัท โอวายที จำกัด OYT CO., LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะเพื่อใช้ในในอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัท โอวายที จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 6 เดือนมีนาคม 2007 โดยบริษัท โอวายที จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท โอวายที จำกัด
ที่อยู่ 64/27 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด ปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-5405-9
โทรสาร 0-3895-5410
อีเมล j-admin@oyt.th.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
เว็ปไซต์ http://www.owariseiki.co.jp/i.co.jp/OYT

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ