บริษัท ซันลิท (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SUNLIT (THAILAND) CO., LTD

บริษัท ซันลิท (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SUNLIT (THAILAND) CO., LTD

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 15:33, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ซันลิท (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SUNLIT (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซันลิท (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โดยได้รับการสนับสุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ ส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัท ซันลิท (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติอต่อบริษัท ซันลิท (ประเทศไทย) จำกัด SUNLIT (THAILAND) CO., LTD
ที่อยู่ 64/155 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-9383, 0-3895-4415
โทรสาร 0-3895-4416
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00บริษัท ซันลิท (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ