บริษัท ทีอาร์ ดับบลิว สเทียริ่งแอนด์ ซัซเพนชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  TRW Steering & Suspension Co., Ltd.

บริษัท ทีอาร์ ดับบลิว สเทียริ่งแอนด์ ซัซเพนชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง TRW Steering & Suspension Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 15:47, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ทีอาร์ ดับบลิว สเทียริ่งแอนด์ ซัซเพนชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  TRW Steering & Suspension Co., Ltd.  บริษัท ทีอาร์ ดับบลิว สเทียริ่งแอนด์ ซัซเพนชั่น จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 1996 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โดยได้รับการสนับสุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ZSuspension Ball Joint,Steerint Linkage,Front Corner Module,Rear Axle-Drum.Pedalบริษัท ทีอาร์ ดับบลิว สเทียริ่งแอนด์ ซัซเพนชั่น จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ทีอาร์ ดับบลิว สเทียริ่งแอนด์ ซัซเพนชั่น จำกัด TRW Steering & Suspension Co., Ltd.
บริษัท ทีอาร์ ดับบลิว สเทียริ่งแอนด์ ซัซเพนชั่น จำกัด
ที่อยู่ 64/2 ม.4, นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง), ถนน331 กม. 91.5, ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง, 21140
โทร. 038-927800
โทรสาร 038-954421
เว็ปไซต์ http://www.trw.com/บริษัท ทีอาร์ ดับบลิว สเทียริ่งแอนด์ ซัซเพนชั่น จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ