บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง BEHN MEYER CHEMICAL (T) CO.,LTD.

บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง BEHN MEYER CHEMICAL (T) CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 16:05, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง BEHN MEYER CHEMICAL (T) CO.,LTD.  บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) BEHN MEYER CHEMICAL (T) CO.,LTD. เป็นบริษัทที่ประกอบธุระกิจผลิตเคมีกันการเกาะติดที่ใช้กับยาง และเคมีเคลือบสำหรับถุงมือและแบ่งบรรจุอาหารสัตว์ บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 27 เดือนกุมภาพันธ์ 2002 บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด BEHN MEYER CHEMICAL (T) CO.,LTD.
ที่อยู่ 64/53 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง

จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-5654-6
โทรสาร 0-3895-5653
เว็บไซต์ : http://www.behnmeyer.co.thบริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ