บริษัท อาร์พีที เอเซีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง RPT/Asia Co.Ltd.

บริษัท อาร์พีที เอเซีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง RPT/Asia Co.Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 16:25, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท อาร์พีที เอเซีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง RPT/Asia Co.Ltd.  บริษัท อาร์พีที เอเซีย จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุระกิจผลิตและติดตั้งตู้อาควาเรียมขนาดใหญ่ พิเศษเราให้บริการแนะนำขนาดปริมาณ และการจัดสร้างอาควาเรียมมาตรฐานขนาด กลางจนถึงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ผลงานของเราเช่นบึงฉวาก เซ็นทรัลเชียง ใหม่ อิมแพ็ค รวมทั้งอาความเรียมในห้อง ลอร์ดจิม โรงแรมโอเรียนเต็ล กรุงเทพ นอกจากนี้ยังรวมทั้งระบบ Filtration พนักงานของเรายินดีไปพบลูกค้า ทุกจังหวัด เพื่ออาความเรียมที่สวยงามและ มีชีวิต ผลิตและจำหน่ายพลาสติกอะคลีลิค บริษัท อาร์พีที เอเซีย จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองบริษัท อาร์พีที เอเซีย จำกัด

สถานที่ติดต่อบริษัท อาร์พีที เอเซีย จำกัด RPT/Asia Co.Ltd.
ที่อยู่ 109/15 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด ซอยอีเอสไออี 6 บี ถนนทางหลวงสาย 331 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-5375-8
โทรสาร 0-3895-5380
อีเมล kamonwan_t@rptasia.com
เว็บไซต์ http://www.rptasia.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ