บริษัท ท๊อปกล้าส เอฟ อาร์พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง TOPGLASS FRP INTERNATIONAL CO.,LTD

บริษัท ท๊อปกล้าส เอฟ อาร์พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง TOPGLASS FRP INTERNATIONAL CO.,LTD

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 16:43, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ท๊อปกล้าส เอฟ อาร์พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง TOPGLASS FRP INTERNATIONAL CO.,LTD

บริษัท ท๊อปกล้าส เอฟ อาร์พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดTOPGLASS FRP INTERNATIONAL CO.,LTD เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตแผ่นหลังคาไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง บริษัท ท๊อปกล้าส เอฟ อาร์พี อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ท๊อปกล้าส เอฟ อาร์พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด TOPGLASS FRP INTERNATIONAL CO.,LTD
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 300/68 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง ระยอง 21140
โทร. 025240905 , 025240955
โทรสาร 0 2524 0905
เว็ปไซต์ http://www.topglass-frp.com/TOPGLASS FRP INTERNATIONAL

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ