บริษัท โกลเดิ้นซี ซังกิ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง GOLDENSEA SANKI (THAILAND)CO., LTD.

บริษัท โกลเดิ้นซี ซังกิ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง GOLDENSEA SANKI (THAILAND)CO., LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 17:03, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โกลเดิ้นซี ซังกิ (ไทยแลนด์) จำกัดนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง GOLDENSEA SANKI (THAILAND)CO., LTD.  บริษัท โกลเดิ้นซี ซังกิ (ไทยแลนด์) จำกัด GOLDENSEA SANKI (THAILAND)CO., LTD เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า และ อุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัท โกลเดิ้นซี ซังกิ (ไทยแลนด์) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 8 เดือนกันยายน 2005 บริษัท โกลเดิ้นซี ซังกิ (ไทยแลนด์) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท โกลเดิ้นซี ซังกิ (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 64/138,140 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทร. 038-959234
โทรสาร 038-959234
อีเมล์ goldensea-iso@hotmail.comบริษัท โกลเดิ้นซี ซังกิ (ไทยแลนด์) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ