บริษัท หยวนต้าอิเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง YUAN DA ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท หยวนต้าอิเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง YUAN DA ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 17:36, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท หยวนต้าอิเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง YUAN DA ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.  บริษัท หยวนต้าอิเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด YUAN DA ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ลำโพง บริษัท หยวนต้าอิเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 22 เดือนพฤศจิกายน 2544 โดยจดทะเบียนลงทุน 80 ล้านบาท บริษัท หยวนต้าอิเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท หยวนต้าอิเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด YUAN DA ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.
ที่อยู่ 64/51 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-5566-71
โทรสาร 0-3895-5572

YUAN DA ELECTRONICS (THAILAND)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ