บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง MATSUI EASTERN (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง MATSUI EASTERN (THAILAND) CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 17:48, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง MATSUI EASTERN (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด MATSUI EASTERN (THAILAND) CO.,LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ (Switch Parts,Key Lock) บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 9 เดือนพฤษภาคม 2546 โดยจดทะเบียนลงทุน 100 ล้านบาท บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 64/32 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3865-6284-93
โทรสาร 0-3895-4309
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ