บริษัท ไทเท็กซ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Tytek Group (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ไทเท็กซ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Tytek Group (Thailand) Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 19:43, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทเท็กซ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Tytek Group (Thailand) Co., Ltd.  บริษัท ไทเท็กซ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการตั้งโรงงานผลิต และส่งออก ผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์เฉพาะทาง การผลิตเครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องมือที่ใช้ในการเดินเรือการเดินอากาศ การวัด ตรวจสอบ ทดสอบ บริษัท ไทเท็กซ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 11 เดือนมิถุนายน 2007 โดยจดทะเบียนลงทุน 289 ล้านบาท บริษัท ไทเท็กซ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

 

 

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทเท็กซ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด Tytek Group (Thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่ : 300/59 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ที่ 1 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038926500
แฟกซ์ : 038926501
เว็บไซต์ : tytex.co.thบริษัท ไทเท็กซ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ