บริษัท จีอี เอลาโน เอเชีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง GE ELANO ASIA LIMITED

บริษัท จีอี เอลาโน เอเชีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง GE ELANO ASIA LIMITED

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 20:02, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท จีอี เอลาโน เอเชีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง GE ELANO ASIA LIMITED

บริษัท จีอี เอลาโน เอเชีย จำกัด GE ELANO ASIA LIMITED เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน บริษัท จีอี เอลาโน เอเชีย จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 28 เดือนพฤษภาคม 2001 บริษัท จีอี เอลาโน เอเชีย จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท จีอี เอลาโน เอเชีย จำกัด GE ELANO ASIA LIMITED
ที่อยู่ เลขที่ 64/58 หมู่ 4 ซอย- ถนน- ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทร. 038-955264
โทรสาร 038-955271

GE ELANO ASIA LIMITED

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ