บริษัท เคดีเอซี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง KDAC (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท เคดีเอซี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง KDAC (THAILAND) CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 20:59, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เคดีเอซี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง KDAC (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท เคดีเอซี (ประเทศไทย) จำกัด KDAC (THAILAND) CO.,LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตชุดระบบปรับอากาศถ่ายเทความร้อนในรถยนต์ (Heating Ventilation Air Condition Module) และชุดหม้อน้ำพร้อมพัดลมระบายความร้อนหม้อน้ำรถยนต์ (Radiator Fan Module) บริษัท เคดีเอซี (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 29 เดือนเมษายน 2546 บริษัท เคดีเอซี (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เคดีเอซี (ประเทศไทย) จำกัด KDAC (THAILAND) CO.,LTD.
ที่อยู่ 64/179 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-5317-9, 0-3895-5316
โทรสาร 0-3865-6198
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:30บริษัท เคดีเอซี (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ