บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Mccormick (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Mccormick (Thailand) Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 22:38, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Mccormick (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด Mccormick (Thailand) Co., Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตเครื่องปรุงแต่งอาหาร บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 25 เดือนพฤษภาคม 1995 โดยจดทะเบียนลงทุน 19 ล้านบาท บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด Mccormick (Thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่ 64/149 หมู่ 4 ถนนทางหลวงสาย 331 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร. 038-955722
โทรสาร 038-955733
เว็ปไซต์ www.mccormick.com

 

บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ